Drogowy transport ładunków

Drogowy transport ładunków
Oblicz koszt transportu

Zaspokajając potrzeby klientów Leo-West Group świadczy również usługi w zakresie organizacji przewozów samochodowych w komunikacji międzynarodowej.

Przez terytorium Ukrainy przechodzi 9% międzynarodowych korytarzy transportowych. Wolumeny drogowych przewozów ładunków wynoszą rocznie około 150 milionów ton, tak na rynku krajowym, jak również w kierunku międzynarodowym i tranzytowym. Leo-West Group zapewnia kontenerowe drogowe dostawy ładunków na terytorium Ukrainy oraz w krajach Europy Zachodniej.

Zakres ładunków transportowanych przez firmę jest dość szeroki: od sprzętu do przewozu ładunków ponadgabarytowych, artykułów spożywczych, a także towarów o ścisłym temperaturowym trybie transportu.

Zalety drogowej dostawy ładunków są oczywiste:

  • Szybkość i sprawność dostawy;
  • Możliwość konsolidacji ładunków i dostaw niedużych partii;
  • Elastyczność w zapewnieniu dostaw na życzenie zleceniodawcy;
  • Możliwość zapewnienia przewozów „po drodze”;
  • Transportowanie ładunków pod kontrolą celną.

Zaczynając od marca 2012 roku firma Leo-West Group wykonuje usługi transportu drogowego za pomocą zarówno samochodów kontenerowych, jak i samochodów z plandeką.

Zorganizujemy profesjonalną dostawę ładunków na czas